Şikâyet

Ailemizin ve çocuklarımızın rızkını temin etmek için

yaptığımız işimizi şikâyet etmek, küçümsemek, içinde

bulunduğumuz durumu beğenmemek, Allah (c.c.)’ın

sevmediği bir hâldir. Bu tür düşüncelerden Allah’a sığınmak

gerek.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bir gün şöyle buyurmuştur:

      “ Allah Teâlâ’nın gönderdiği her peygamber, mutlaka

koyun gütmüştür.”

Bunun üzerine sahabîler:

“Siz de mi koyun güttünüz, yâ RasûlAllah?” diye

sordular.

Efendimiz aleyhi’s salâtü ve’s-selâm:

“Evet, Karârit mevkiinde Mekkelilerin koyunlarını

güderdim.”

(Buhârî, Icare, 2, Enbiyâ, 29; İbn-i Mâce, Ticâret, 5)

Ayrıca sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) hayvancılık

mesleği ile ilgili bir onurlandırma için hadîs-i şerifinde

şöyle buyurmuştur.

“Sükûnet ve vakâr, koyun besleyenlerdedir.”

(Buhârî, Menâkib, 1 Müslim ‘in ımân, 84/52)

 

Product added to wishlist