--İmâm-ı Â’zam ve Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat

İnsanların peygamberlerden sonra en faziletlisi Hz Ebubekir'Es- sıddıktır,

Sonra fazilette Ömer Faruk(r.a.) Gelir.

Sonra zinnureyn lakaplı Hz Osman bin Affan gelir

Sonra fazilette Ebu Talip oğlu Ali el Muttezâ gelir.

Resulullah'ın ashabını teker teker Hayır ile yad ederiz

Bütün bunlar Allah'a ibadet eden hak üzerinde

ve hakla beraber kimseler idiler.

hepsini sever büyüklerimiz olarak kabul ederiz

İmâm-ı A’zam şöyle açıklama yapmıştır:

         Bunların  arasında ayrım yaparak bazılarını sevip bazılarından nefret etmeyiz.

Râfizîler 3 halîfeye buğz ettiler, böylece hak mezhebin dışına çıktılar, Hâriciler de  Hz Alî'ye buğz ettiler ve doğru yoldan çıktılarEhl-i Sünnet ve’l-Cemaat budur; ashabın hepsini tezkiye edip

Allah ve Resûlü’nün onları medh ettiği gibi  bizde medh ederiz.

 Buhâri, fezâil, 9-  Tirmizî,menâkıb,20-  Ahmed b. Hanbel, müsned,1/170 

Product added to wishlist